"HITAHY ANAO anie ILAY MPAHARY ka HIARO ANAO. HAMPAMIRAPIRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka HAMINDRA FO ANAO. HANANDRATRA ny tavany aminao anie ILAY MPAHARY ka hanome anao FIADANANA" (Bokin' ny Fanisana 6:24-26).

dimanche 25 septembre 2011

NY FAMINANIANA MIKASIKA NY TANTARAN' I MADAGASIKARA


Ny Mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) dia nanontany an' ireo mpanolotsaina
hoe ahoana ny HO AVIN' I MADAGASIKARA?


Dia namaly izy ireo hoe:

1- Aoriana ry Mpanjaka dia hanjaka ny lahy (faminaniana tanteraka tamin' ny andron' ny Mpanjaka Radama I: 1810-1828),

2- Avy eo dia hanjaka ny vavy (faminaniana tanteraka tamin' ny andron' ny Mpanjaka Ranavalona I ka hatramin' ny Mpanjaka Ranavalona III: 1828-1896),

3- Avy eo dia hitondra ny vazaha menasofina (faminaniana tanteraka tamin' ny vanim-potoanan' ny fanjanahantany: 1896-1960),

4- Avy eo dia hitondra ny mpanompo (faminaniana tanteraka tamin' ny vanim-potoanan' ny rafitra repoblikana napetraky sy nanompo ny mpanjanantany vazaha: 1960-2000),

5- Avy eo dia hisy ny fitondrana sadasada (faminaniana tanteraka amin'ny rafitra sy tetezamita sadasada: 1972-1975; 2000-2009; 2009-2017),

6- Dia HIVERINA AMIN' NY TOMPONY (NY TENA ANDRIAN-DRAY ANDRIAN-DRENY) NY TANY SY NY FANJAKANA, IZAY VAO MILAMINA NY FIARAHA-MONINA SY HIADANA NY VAHOAKA ARY HANDROSO TOKOA I MADAGASIKARA!


7- Mizotra mankany amin' izany Làlana izany ny Tantaran'i Madagasikara izao! Ny dimy amin' ireo Faminaniana ireo no tanteraka ankehitriny.

Ny Mpanjaka-Mpisorona Andriantompokoindrindra (1600-1610) koa dia efa nilaza taloha ela be fa hiverina amin' ny tena Andriandahy mpandova, avy ao Avaradrano Zokin'Imerina, ny fanjakana, avy amin' ny Mpanjaka-Mpisorona Andriantompokoindrindra sy ny Mpanjaka Andrianjaka, izay vao hilamina ny tany sy ny fanjakana, handroso ny firenena eto Madagasikara, ary hiadana ny vahoaka. Dia hiditra amin' ilay farany isika izao tsy ho ela intsony.

Tsy ny Andriana rehetra akory no afaka hitondra, fa izay voafidin'Andriamanitra irery ihany. Ary tsy misy olombelona na mpanao politika na firenena vahiny afaka hahasàkana ny Teny Fikasan' Andriamanitra ho an' i Madagasikara!

"...SAMBATRA IANAO RY TANY, RAHA NY MPANJAKA LAHY DIA ZANAK' ANDRIANA..."
(Mpitoriteny 10:17).


(c) Copyright.